Nieuws

Nieuwe generieke declaratiestandaard voor paramedische zorg

Eerstelijns paramedische zorg wordt momenteel gedeclareerd via de declaratiestandaard PM304/PM305. Dat verandert voor zorg geleverd vanaf 1 juli 2024. Die zorg dient gedeclareerd te worden via versie 2.0 van de generieke declaratiestandaard, GDS801/GDS802. Deze moderne (XML-)standaard heeft veel voordelen boven de ouderwetse PM304/PM305.

Waarom

Er is een landelijk plan om in de loop van de komende jaren alle oude declaratiestandaarden op te laten gaan in de GDS801/GDS802. De paramedische zorg is, na de GGZ, het tweede domein dat gaat aanleveren met behulp van de GDS en het eerste domein voor mijnCaress.

Hoe

De GDS801 is een generieke declaratiestandaard met generieke vulling en een generieke invulinstructie. Maar per zorgsoort (=prestatiecodelijst) is er een specifieke invulinstructie, die leidt tot specifieke vulling en regels per prestatiecodelijst. Om die verschillen goed te kunnen onderscheiden en ondersteunen zijn er in mijnCaress 5.15 zes nieuwe legitimatietypen geïmplementeerd voor verschillende soorten eerstelijns paramedische zorg die ondersteund worden in mijnCaress:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Ergotherapie
 • Diëtiek
 • Logopedie
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Wat

Deze nieuwe legitimatietypen moeten natuurlijk gebruikt kunnen worden in mijnCaress én simpel en succesvol, first time right, gedeclareerd kunnen worden. Daarvoor zijn er in mijnCaress 5.15 aanpassingen en uitbreidingen gedaan in de volgende functionaliteiten:

 • De inrichting
 • Productbeheer
 • De legitimatieschermen van Basis

Voor mijnCaress 5.16 worden nog aanpassingen gedaan in de volgende functionaliteiten:

 • De legitimatieschermen in Medewerkerportaal
 • De financiële processen in mijnCaress
 • Connect

De 5.16 wordt ruim voor 1 juli 2024 uitgeleverd. Dat maakt dat er een geruisloze invoering van de GDS801/GDS802 is, zeker in combinatie met de ondersteunende handleiding en de implementatiepakketten die we ook ruim voor 1 juli aanbieden.

Wat doe je wanneer?

Wat kan nu al?

Veel van de inrichting kan op de achtergrond nu al gedaan worden, in mijnCaress 5.15. Dat scheelt straks werk. Je kunt je dan in de weken rond 1 juli compleet richten op het werk dat dan nodig is.

Nieuwe legitimatietypen en financiële inrichting

mijnCaress ondersteunt 6 nieuwe paramedische legitimatietypen. Die nieuwe legitimatietypen dienen aangemaakt en ingericht te worden in mijnCaress. Welke van de 6 hangt natuurlijk af van de zorg die jullie leveren en declareren. De voor jullie relevante legitimatietypen kun je nu al aanmaken en inrichten.

We raden je aan om te overwegen om voor deze zorg een nieuwe, separate financiële stroom aan te maken.

Het is ook mogelijk om een nieuwe factuurvoorbewerkingscategorie aan te maken voor de GDS, echter raden we dat sterk af. Want dat betekent dat er ook nieuwe producten aangemaakt moeten worden voor deze nieuwe factuurvoorbewerkingscategorie en daarom ook nieuwe zorgtoekenningen en dergelijke. Dit is niet nodig als jullie dezelfde factuurvoorbewerkingscategorie blijven gebruiken.

Het is jullie eigen afweging of je een nieuwe, separate factuurgeneratiecategorie willen aanmaken voor de GDS.

Productbeheer

Er zijn nieuwe prestatiecodelijsten voor elke nieuw legitimatietype, en de oude algemene prestatiecodelijst voor paramedische zorg (012) eindigt op 30 juni. Bij de paramedische producten kan de declaratiecode, die vanaf 1 januari gebruikt moet worden, al ingericht worden en kan de oude declaratiecode beëindigd worden. (Zie documentatie 5.15)

Inrichting

Er zijn ook nog een paar constanten die je nu al kunt inrichten. (Zie documentatie 5.15)

Wat kan pas vanaf mijnCaress 5.16

Sommige zaken kunnen pas uitgevoerd worden in mijnCaress 5.16 of hebben functioneel pas zin rond de datum van de livegang.

Conversie naar nieuwe legitimaties

De huidige PM304-legitimaties dienen de einddatum 30 juni 2024 te krijgen. En waar de behandeling ook na 30 juni doorgezet wordt of kan worden, dient er een nieuwe legitimatie aangemaakt te worden. Daarvoor gebruik je de nieuwe legitimatietypen.

Helaas kan dit niet automatisch om 2 redenen:

 • We verwachten dat er flink wat oude legitimaties zijn die eigenlijk al beëindigd moeten zijn en niet omgezet moeten worden in een nieuwe legitimatie. Dat dient per legitimatie beoordeeld te worden.
 • De nieuwe legitimaties hebben enkele nieuwe velden die per legitimatie bepaald en handmatig ingevuld moeten worden.

Deze handmatige conversie kan zowel in Basis als in het Medewerkerportaal uitgevoerd worden.

Wij kunnen niet goed inschatten of voor deze conversie de inzet van de paramedische behandelaren nodig is,  we verwachten dat dit deels wel het geval is.

Deze handmatige conversie dient voor het grootste deel rond 1 juli uitgevoerd te worden, dit kan daarvoor al voorbereid worden.

De conversie dient klaar te zijn voor de eerste keer dat de (concept) factuurvoorbewerking gedraaid wordt voor de zorg geleverd vanaf 1 juli 2024.

Toeslagen

Bij de GDS801 kan een toeslag op een zorgregistratie alleen gedeclareerd worden als de toeslag direct gekoppeld is aan de zorgregistratie. In de PM304 was dat nog niet noodzakelijk. En omdat het niet mogelijk was om in het Medewerkerportaal een toeslag te registreren (of te verwijderen) bij een afspraak, wordt momenteel een toeslag wel eens vastgelegd als aparte registratie. Dit is vooral het geval als het een niet-automatische toeslag is.

Vanaf 5.16 is het wel mogelijk om een toeslag bij een afspraak te registreren (of te verwijderen) in het Medewerkerportaal, zodat die toeslag gedeclareerd kan worden in de GDS801.

Daarvoor dient het een en andere aangepast te worden in mijnCaress:

 • In productbeheer dienen algemene producten die eigenlijk een paramedische toeslag zijn beëindigd te worden;
 • In productbeheer dienen paramedische toeslagen toegevoegd te worden aan paramedische producten, waar dat nog niet gebeurd is;
 • De geldige zorgtoekenningen waar een paramedische toeslag als product is vastgelegd dienen aangepast te worden.

Dit kan gedaan worden vanaf het moment dat mijnCaress 5.16 op productie staat, omdat vanaf dat moment de registratie van toeslagen bij een afspraak in het Medewerkerportaal mogelijk is.

Autorisatie

We raden aan om de functionele autorisatie van de GDS-menuopties en de type-autorisatie van de nieuwe legitimatietypen pas rond 1 juli in te richten.

We helpen je graag!

Neem voor de mogelijkheden voor ondersteuning bij deze overgang naar de nieuwe declaratiestandaard contact op met je Accountmanager of met ons Customer Care Team.

 

Ander nieuws

4 april: Sprintdemo over GDS

Aankomende donderdag 4 april staat de mijnCaress sprintdemo helemaal in het teken van GDS801 voor de paramedische zorg. Tijdens de sprintdemo wordt onder meer aandacht

Lees verder

Toch niet kunnen vinden wat je zocht?