Nieuws

Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Ben je al bekend met de ‘Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders’? Deze regeling geldt voor alle zorgorganisaties die zorg verlenen volgens de Zorgverzekeringswet. Deze subsidie kun je gebruiken om projecten te financieren die nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten, zoals initiatieven die gericht zijn op minder administratieve lasten of het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur. Kortom: Ontzorg jouw zorg.  

Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders
De regeling stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. 

De regeling bestaat uit drie rondes, de eerste is van 1 tot en met 30 september 2022. 

De aanvraag van deze regeling mag € 25.000 tot € 125.000 zijn; hiermee kun je als zorgorganisatie bijvoorbeeld meerdere modules aanschaffen of een groter optimalisatietraject realiseren.  

Lees hier meer over deze subsidieregeling: https://www.dus-i.nl/subsidies/ontregelprojecten-zorgaanbieders  

PinkRoccade Care biedt dienstverlening en verschillende oplossingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling.  

Voorbeelden van mogelijke modules en ondersteuning vanuit PinkRoccade Care zijn een mijnCaress optimalisatietraject of een van onze oplossingen die het leven van medewerkers makkelijker maakt zoals: 

  • De mijnCaress Zorgapp 
  • Spraaktechnologie van Tell James 
  • Single Sign On 
  • Toegangsverstrekking 
  • Zorgdomein 
  • Ysis  
  • Roosterplatform 
  • Identity and Access Management koppelingen 

Er is veel informatie beschikbaar, wil je nou meer weten over alle mogelijkheden? Neem gerust contact op met je Account Manager of Customer Success Manager. De subsidie ronde start al vanaf 1 september en loopt 30 september af. Ervaring leert ons dat het aanvragen van een subsidie de nodige tijd en aandacht vraagt.  

We denken graag met je mee zodat je tijdig de juiste stappen kunt ondernemen om de zorg te ontzorgen met de juiste oplossingen en hiervoor de maximale subsidie te ontvangen. Want de subsidie dekt niet enkel de basiskosten van een nieuw initiatief, maar ook o.a. de gerelateerde consultancy-uren komen in aanmerking: tot wel 75%!

Ander nieuws

4 april: Sprintdemo over GDS

Aankomende donderdag 4 april staat de mijnCaress sprintdemo helemaal in het teken van GDS801 voor de paramedische zorg. Tijdens de sprintdemo wordt onder meer aandacht

Lees verder

Toch niet kunnen vinden wat je zocht?