Nieuws

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Met het individueel PersoonsVolgendBudget (iPVB) wordt de laatste stevige stap gezet in het centraal stellen van de cliënt en krijgen ouderen de zeggenschap over hun persoonlijke zorgbudget terug. Het iPVB geeft invulling aan de wensen en eisen van ouderen om zelf te bepalen welke zorg ze willen afnemen en willen betalen uit het Zorgzwaartepakket (ZZP). mijnCaress biedt de mogelijkheid om intramuraal 100 procent persoonsvolgend te werken én de kwaliteit van de zorg verder te vergroten.

In Nederland beschikt vrijwel iedereen vrijelijk over zijn eigen salaris, uitkering of andere inkomensbron. Maar zodra ouderen in een verpleeghuis belanden, verandert dat. Het verpleeghuis bepaalt namelijk de manier waarop het Zorgzwaartepakket (ZZP) uitgegeven wordt. En dat gaat schuren. Want de wensen van de cliënt staan niet centraal en het is voor de cliënt – of voor de familie of mantelzorger – niet inzichtelijk  wat er precies geboden wordt voor het geld. Met name de komende generatie zorgvragers in de ouderenzorg is al gewend aan het vormgeven van hun eigen leven. Ook financieel. Daar is de keuze voor het iPVB een belangrijke volgende stap in.

De beslissing voor het individueel PersoonsVolgendBudget brengt een groot aantal voordelen met zich mee. Uit een grootschalige pilot die in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, branchevereniging Actiz, tien zorgaanbieders, het CIZ en zorgkantoren is uitgevoerd, blijkt dat de cliënttevredenheid beduidend groter is als cliënten zelf hun zorgbudget beheren. Ook stijgt de medewerkerstevredenheid aanzienlijk en is er veel meer transparantie over de benodigde zorg. De zorgvraag en financiën blijken bovendien veel beter in balans.

Voordelen zorgaanbieders

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op. Er wordt een automatische controle uitgevoerd op de kosten, waardoor in de gaten wordt gehouden of deze passen binnen het budget. Het is hiermee eenvoudiger om grip te houden op de kosten. Een tweede uitdaging is het inplannen van zorgmedewerkers, dat kan een ingewikkelde puzzel zijn. Het is daarom belangrijk om beschikbare medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten en vraag en aanbod optimaal af te stemmen. Wie gebruikmaakt van mijnCaress kan medewerkers beter op de zorgvraag afstemmen.

iPVB is in eerste instantie bedacht voor intramurale Zorgzwaartepakketten, maar kan binnenkort binnen mijnCaress worden ingezet voor alle zorgarrangementen.

mijnCaress heeft voor het iPVB een mooie samenwerking afgesloten met Bosscher & de Witte, het gespecialiseerde innovatiebureau op het gebied van ouderenzorg.

Benieuwd naar de voordelen? En wil je meer weten over de iPVB-ondersteuning van mijnCaress? Neem dan contact op met je Customer Success Manager.

Ander nieuws

4 april: Sprintdemo over GDS

Aankomende donderdag 4 april staat de mijnCaress sprintdemo helemaal in het teken van GDS801 voor de paramedische zorg. Tijdens de sprintdemo wordt onder meer aandacht

Lees verder

Toch niet kunnen vinden wat je zocht?